19-02-15

DE MOEREN/LES MOËRES

Dә Moerәn – Les Moërәs

(Әn Vlaamsә klassiekәr ovәr tabakssmokkәl eind jarәn ’40 van dә vorәgә eeuw)

 

01

 

Hier trapt mәn in әn niemandsland.

Hier komt mәn aan әn eindә:

bredә gracht of brandәnd zand,

soms mijnәnveld of әn vәrstrooidә weidә.

 

Oudә wind fluit om әn grenspaal.

Blad na blad bәtaalt әn boom dә tol.

Niets aan tә gevәn in dә vreemdә taal;

in zәn eigәn houdt mәn zwijgәnd vol.

 

Tussәn ginds & hier & toen & hedәn

grenst aan әn zekәr ongәloof

ook hәt voordeel van dә twijfәl:

dә douanә is aan één kant doof.

 

02

 

Mәn kamt alleen die windstreek uit

die ergәns uit әn wijzer oostәn

naar әn verdәr westәn strekt,

of omgәkeerd, gәzwind als wind.

 

Dә wind zit mee; zә lopәn әr weer in.

Әn hazәnpad bәzaaid met grensgәvallәn.

Commerçә vollә kracht vooruit:

allәs voor centәn, centәn voor allәs.

 

Dә pijp voor bij dә keukәnstoof

wordt vannacht aan huis bәzorgd.

Koppәn gloeiәn als uitgәholdә bietәn,

maar al dә rest is uitgәdoofd.

 

03

 

Slaapwandәlaars op vreemd bәkend tәrrein.

Vlaandәrәn zendt enkәlә zonәn uit:

gәjaagd door winst, westwaarts,

lopәn mannәnmensәn zwangәr tә zijn.

 

Bultәnaars hinkәn schuldәg gәbukt

tussәn gәflakkәr van populierәn

door әn kathәdraal van donkәrtә.

Gәruis, gәluid, gәritsәl & gәrucht.

 

Dә rechtәrhand draagt zwartә sokkәn

en heeft ervaring met dә mazәn.

‘Bruin of blauw: hazәnpad gәblazәn!

En doe die sigaret dood, dwazәkloot’.

 

04

 

Nu of nooit; allәs of iets; hәt dooit.

‘Bonnә chancә ginds in dә Moerәn.

Denk aan uw vel; kijk uit voor

linkә loerәn: die doen wә zelf wel’.

 

Dә maan krijgt haar bәwijs

van goed gәdrag en zedәn.

Zә blijft vәrstandәg weg;

zә heeft әn duistәrә redәn.

 

Hopәlәk gaat hәt niet mis.

Stillә ovәrlopәrs vәrtredәn nu

op zachtә voet dә wet. Dә aardә riekt

naar zwartә sneeuw en kattәnpis.

 

05

 

Waar dә buidәl van dә bazәn zit,

daar danst hәt hart als jojo op en neer.

Dә kleinә man klampt zich aan zijn brәtellәn

vast en draagt op elkә nier drie kilo méér.

 

Zij zorgen, nu nog zwaarbәladәn,

voor vәrlichting van dә Republiek.

Pas in Calais, pas in Parijs

glimmәn dә wormәn feeëriek.

 

Hәt tolbareel vliegt aan spaandәrs:

daar komt dә tabak uit dә Vlaandәrs,

door slijk en grondsop voortgәdragәn

op dә rug van Flandriens à pied.

 

06

 

Әn franc is әn franc, mәsjeu,

en әn woord is әn woord.

Әn gram is әn gram, parbleu,

Of zijt gә mәsschien uw levәn beu?

 

Dә kleinә man wordt van zijn vracht

vәrlost. Vadәr Staat is weer vәrlicht

en om tuin en veld gәleid.

Zoals әn kilo hier kost,

 

zo kost hij nergәns andәrs.

‘Maar smoort en zwijgt in allә talәn:

gә weet van niks, al moest

dә duivәl zelf u komen halәn’.

 

07

 

Hәt pәloton van knechtәn

is in hәt hintәrland vәrspreid.

Dә klassiekәr Veurnә – Duinkerkәn

waaiәrt open. Tabak gәdijt.

 

Dә weg tәrug maakt velә bochtәn.

Hier en daar brandt nog әn licht

of wacht әn hapklaar mokkәl.

Hәt glazәn oog van God blijft dicht.

 

In dә oudә Vlaamsә Moerәn

zijn hәt enkәl dә konijnәn

die zich nog evәn roerәn.

Dә baas is thuis; dә rest heet haas.

 

De commentaren zijn gesloten.