26-09-07

AS GOOD AS IT GETS

Neen: de gulden snede betreft niet het ietwat diagonaal parkeren van een familiefoto op een dressoir. Evenmin bestaat er een ideale dikte voor een plak kaas of ham.

17-09-07

NINE/ELEVEN

Een uil wiekt naar het witte huis. Omzichtigheid is hier geboden. Ja: ook ik was ooit een spotter. Ik schreef nummerplaten van auto's op.

09-09-07

HERFSTVERTELLING

het ketsen van een oude buks bij valavond en in de glooiing tussen dag en nacht struikelt stervend een dier. duisternis beklimt het licht. ik verwelkom mijn schaduw mijn bondgenoot. gevangen in de lichtkegel van volle maan hapert een droom, valt stil, suist daarna met de loslippigheid van een klappende ballon zijn eigen betekenis voorbij. een dwaze knal. en ik ben wakker, weer pijnlijk wakker en aan de zuigende matheid van het raam kleeft zichtbaarheid van regen. regen en het geluid dat regen zichzelf aandoet. het luik naar november is opengeklapt en mijn gesperde ogen pogen draagwijdte daarvan te omvatten: van regen, en dat er doden te herdenken vallen. veel doden in de oude maand november. zij reizen, herrijzen, verdwijnen, verschijnen, aan stikstof ontstegen, zij liggen ter plaatse, van heinde en verre, in dalen terneer, in talen ter wereld, in namen van zonen, zij kruisen symmetrisch, in namen van vaders, zij krijsen voor eeuwig, zij doemen weer op, de modder, de heuvel, en waar toen de dampen hun ogen verdoofden, smaakt nu de praline in godsnaam naar vrede.

04-09-07

ZEEUWS HAVENTJE

ik verheug me donker op uitgelezen somberheid een westelijk verzinken een stad van antiek gegarandeerd nieuw dit gestorven haventje ik zit er stil ik zie er uit over vermoord water zo oud als de straat zo duidelijk als duister na een dag van later een wachthok huivert zo ik hier eeuwig moest leven zou ik zeer zeker doodgaan van oude handelingen