29-04-06

OMDAT IK NIET KAN SCHILDEREN

Is gladheid tienmaal geboden. Met woorden moet je opletten. Alles wat je zegt, het geschrevene, voetbal poëzie?, welaan dan: schilderen is voetballen is strijken is kijken is breien is schrijven en viermaal afzien, kiezen en weten wat je niet weet. Deert het? Ja, het zweert allemaal samen om ter dichtst, soms om ter knulligst. En zo’n blad, och here god, gewillig gaat ook, het fietst er ook wel in hoor. Maar de president ontkent. Ik heb dit niet geschilderd. Gladheid geboden dus. Ik zal u met verve schrijven over wat mij niet beroert, want wat me wel beroert, blijft uiteraard van mijzelve. Ik voetbal, ik strijk, ik brei en rijm ligt alleen op daken van ansichten, niet in gedichten. Geen achterklap, alstublieft. Sneeuw is inkeer en nieuwjaar, maar gladheid, mijn god, doet u een bod?

De commentaren zijn gesloten.