28-03-06

NAAMVAL

Dat dat dat dat dat dat dat dat daar staat, moet vervangen, is zo duidelijk. Of spreek ik in raadsels? Wat is de Nederlandsche tale toch wonderschoon. En repetitief. Kijk eens aan: 8 datten op een rij, en nog geen recht op een datief!

24-03-06

EPITAAF

'Zo bleef ik meermaals naar je kijken, als naar de resten van een feest.' Scherven, kerven, derven, zwerven, sterven, erven. Zo, dat was het.

20-03-06

LENTE

De vuilniskar zingt halleluja. Een tulp roept om hulp.

16-03-06

STILLEVEN

Een kraai als een doodzonde op een akker - spot met god. Daar wiekt een klad kraaien neerwaarts: gevogelte als hoofdzonde. Een wonde.

12-03-06

MOCKTAILS

Spot nooit met mocktails. Het zou u zuur kunnen opbreken. Een mocktail is het Heilig Oliesel van de nuchterheid. Je besterft het daarna van gezondheid.

09-03-06

DROOM

Een droom is een wartaal uitkramend creatuur dat de realiteit als masker gebruikt. Koud kunstje. Een droomvriend trekt het mes weer uit je rug. Warm aanbevolen.

04-03-06

COPY COPY

De maan neemt van het water waar ze in schijnt een foto waar ook de maan op staat.

01-03-06

STOET

In die tijd was mijn mannelijke ouder een Romein. Ik schaamde me om zijn openbare bruine benen. Iedereen moest knielen toen iets Heiligs en rinkelends passeerde. Toen verloor ik mijn geloof. (Nou: welk geloof ?)