08-08-05

GMT

Betalingsherinnering uit de bus lichten. Vervaldag hooikoortspillen. Houdbaarheidsdatum yoghurt heden verstreken. O Greenwich, gespleten plek.

De commentaren zijn gesloten.